Jeżeli będziesz mieć sytuację, że nie działa PIN, a jesteś pewny, że PIN jest prawidłowy (aplikacja wyświetla informacje o błędzie) wykonaj poniższe kroki:


- Wyloguj się i zaloguj ponownie do aplikacji. Po zalogowaniu spróbuj ponownie wpisać PIN


Jeżeli nadal masz informację o błędzie


- Anuluj zlecenie, jako powód podaj "inny" i wpisz w komentarzu, że zlecenie zostało zrealizowane i podaj kod PIN


Tak anulowane zlecenie, będzie zaliczone jako zrealizowane.