Jeżeli dojechałeś na miejsce z przesyłką, klienta nie ma pod podanym adresem i po 3 próbach dodzwonienia się nadal nie ma klienta, wyślij do niego SMS - być może aktualnie nie może rozmawiać. 
Jeżeli nadal nie masz kontaktu z klientem możesz anulować zlecenie i jako powód podać "klient się nie pojawił". Zlecenie automatycznie przejdzie w tryb "zwrotu".

Jeżeli dostarczasz przesyłkę do siedziby firmy, a nie masz kontaktu z klientem po wykonaniu 3 prób rozmowy i wysłaniu SMS, po upewnieniu się na recepcji, że dana osoba pracuje w danym budynku zapytaj czy możesz zostawić paczkę dla klienta na recepcji i poinformuj o tym klienta wysyłając SMS.