Jeżeli dojechałeś na miejsce z przesyłką, klienta nie ma pod podanym adresem i po 3 próbach dodzwonienia się nadal nie ma klienta, możesz anulować zlecenie i jako powód podać "klient się nie pojawił". Zlecenie automatycznie przejdzie w tryb "zwrotu".