W przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej podczas rejestracji należy wybrać opcję rozliczam się przez własną działalność i samodzielnie w okresach rozliczeniowych (1 - 15, 16 - koniec m-ca) wygenerować f.vat w systemie.