Wszystkie rozliczenia w naszej firmie odbywają się automatycznie, jeżeli nie masz należnych Ci pieniędzy wykonaj następujące kroki: 

1. Sprawdź czy masz dodanego partnera rozliczeniowego na stronie go.xpress.delivery (bez tego niestety nie mamy gdzie wysłać Twoich pieniędzy) 

2. Upewnij się, że przejazd za który nie masz wynagrodzenia powinien być już rozliczony: musisz wiedzieć, że rozliczamy przejazdy w dwóch terminach:

- Pierwszy okres rozliczeniowy  od 1-szego do 15-stego 

- Drugi okres rozliczeniowy : od 16 do ostatniego dnia miesiąca. 


Przejazdy są rozliczane po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego. Rozliczenie generowane jest w ciągu 2-óch dni roboczych po zakończeniu cyklu rozliczeniowego, a następnie partner rozliczeniowy lub kierowca B2B (jeżeli prowadzisz własną działalność) wystawia fakturę z terminem płatności 14 dni. Fakturę można wygenerować po zakończonym okresie rozliczeniowym na stronie go.xpress.delivery 

Jeżeli wszystkie kroki zostały wykonany, ale problem nadal występuje prześlij maila do naszych ekspertów (support@xpress.delivery). Dodaj w nim numery zleceń/ilość przejazdów lub okres za jaki brakuje Ci wynagrodzenia, sprawdzimy wszystkie informacje i wyjaśnimy sprawę.