• Kierowca na swoim koncie w aplikacji w danych do rozliczeń musi wyszukać wybranego partnera rozliczeniowego. 
  • Partner rozliczeniowy widzi prośbę kierowcy o podpięcie go na swoim koncie go.xpress.delivery w zakładce Partner.
  • Partner rozliczeniowy akceptuje prośbę danego kierowcy. 
  • Kierowca otrzymuje powiadomienie e-mail o statusie swojej prośby o podpięcie (o akceptacji, bądź odrzuceniu prośby).