Nie, po kliknięciu wygeneruj fakturę wszystko już dzieje się dalej automatycznie.