1. Zaloguj się na go.xpress.delivery
  2. Wejdź w zakładkę profil
  3. Po prawej stronie znajdują się Dane do Rozliczenia
  4. Kliknij w pole "Własna Działalność"
  5. Twój dotychczasowy Partner Rozliczeniowy przestaje nim być
  6. Wybierz nowego Partnera


Prośba o dodanie została wysłana do Partnera Rozliczeniowego.

O tym kiedy zostanie zaakceptowana zostaniesz poinformowany drogą mailową.