Jeżeli widzisz w aplikacji zlecenie, którego czas na dostarczenie minął:

Możesz je podjąć i doręczyć.


WAŻNE:

Dostarcz przesyłkę jak najszybciej!