Jeśli przesyłka nie jest zapakowana w oryginalny karton klienta, lub składa się z kilku części, ma nieforemny kształt i odbiega od normy masz prawo do zgłoszenia korekty w wysokości 50% wartości zlecenia.